Labels: Samsung

Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S21 5G: Flagship nhỏ nhất trong dòng Galaxy S21 có gì mà khiến bao người xao xuyến

Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy S21 5G: Flagship nhỏ nhất trong dòng Galaxy S21 có gì mà khiến bao người xao xuyến

Dù đã ra mắt được một thời gian, nhưng dường như b ộ ba  Galaxy S21   series 5G đến t…