Labels: Smart Tivi

Sony ra mắt loạt TV Bravia XR đầu tiên trên thế giới có trí tuệ nhận thức thông minh như bộ não con người

Sony ra mắt loạt TV Bravia XR đầu tiên trên thế giới có trí tuệ nhận thức thông minh như bộ não con người

Sony ra mắt TV Bravia XR đầu tiên trên thế giới có trí tuệ nhận thức thông minh (nguồn:…